Ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17.30  - 19:30

(13, 20 Δεκεμβρίου & 10, 17 & 24 Ιανουαρίου 2024)

  • Εφηβεία: ο ανεμοστρόβιλος της εφηβείας των παιδιών και των γονιών
  • Επικοινωνία: Βελτιώνοντας την επικοινωνία με το παιδί μου, δημιουργώ ένα δίκτυο προστασίας
  • Όρια και υποστήριξη για μια υπεύθυνη ανεξαρτητοποίηση
  • Εξαρτήσεις και εφηβεία: προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
  • Η τέχνη του να είσαι γονιός εφήβου: ένα ευγενικό άθλημα

    Εκπαιδεύτρια - συντονίστρια: Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος, Αν. Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ.Π. ΠΥΞΙΔΑ

  • Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ