Την Τετάρτη 13/12/2023, στις 17:30 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η 1η απογευματινή συνάντηση γονέων με στελέχη του Κέντρου Πρόληψης "Πυξίδα" (Εκπαιδεύτρια-Συντονίστρια: Μαρία Κυριακίδου). Το θέμα της 1ης συνάντησης ήταν: "Εφηβεία: ο ανεμοστρόβιλος της εφηβείας των παιδιών και των γονιών".  

  

Σκοπός της Ομάδας Γονέων είναι η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στην οικογένεια και η ενδυνάμωση των οικογενειών για να λειτουργήσουν προστατευτικά και υποστηρικτικά για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι επιμέρους στόχοι, δε, των Ομάδων Γονέων είναι:

  • Η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου
  • Η βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια και η δημιουργία ενός κλίματος συναισθηματικής ασφάλειας
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με τα παιδιά και η εξοικείωση με τρόπους θετικής αλληλεπίδρασης μαζί τους
  • Η πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών
  • Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των χαρακτηριστικών ανάπτυξη των παιδιών
  • Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των γονέων στη ζωή του παιδιού

Θα πραγματοποιηθούν 4 ακόμη συναντήσεις (20/12/2023 & 10, 17 & 24/01/2024) με τα εξής θέματα:

  • Επικοινωνία: Βελτιώνοντας την επικοινωνία με το παιδί μου, δημιουργώ ένα δίκτυο προστασίας
  • Όρια και υποστήριξη για μια υπεύθυνη ανεξαρτητοποίηση
  • Εξαρτήσεις και εφηβεία: προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες
  • Η τέχνη του να είσαι γονιός εφήβου: ένα ευγενικό άθλημα