ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠΓ 2018  (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ)  Δείτε τα αποτελέσματα εδώ