Νόμος 4692/2020 (Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις). Περιέχει τροποποιήσεις του Π.Δ. 126/2016. 

Βασική τροποποίηση: Τα παρακάτω μαθήματα της Ομάδας Α' εξετάζονται γραπτώς κατά τις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

αα)  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία

αβ)  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

αγ)  Ιστορία

αδ)  Μαθηματικά

αε)  Φυσική

αστ) Βιολογία

αζ)  Αγγλικά

Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου   Περισσότερα

Δείτε το κείμενο της τροποποίησης ΕΔΩ

Προεδρικό Διάταγμα 126/2016 (Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου)