Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης  ΦΕΚ 2005 τ.Β'/2019

Aπουσίες σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 που καταγράφονται αλλά δεν προσμετρώνται  ΦΕΚ 3780 τ.Β'/2020

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ 124858/ΓΔ4/04-10-2021 (Απουσίες των μαθητών/τριών που εμβολιάζονται)  Περισσότερα