Χορήγηση 3 υποτροφιών σε μαθητές/τριες Γυμνασίου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα. 

Περισσότερα