Διευθύντρια του σχολείου μας ανέλαβε από 1 Αυγούστου 2017 η

Χρυσάνθη Τζικούδη-Παπαγεωργίου, Πληροφορικός -Μαθηματικός

 Ιστότοπος: http://chrissap.sites.sch.gr/index.php