Σχέδιο αποτροπής καπνίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π οικ. 80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019)  ΕΔΩ