Υποστηρικτικό υλικό για την 

Πιστοποίηση μαθητών στην Πληροφορική

Δείτε το υλικό ΕΔΩ