Παράλληλα τέθηκαν ζητήματα ενδοσχολικής βίας και βίας μεταξύ συνομηλίκων και προτάθηκαν εναλλακτικές λύσεις μέσα από την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και τη συζήτηση.  Έμαθαν, επίσης, να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεων και των αντιδράσεών  τους καθώς και τις συνέπειες που αυτές αποφέρουν. Παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι αντίδρασης σε ποικίλες καταστάσεις και έμαθαν να σκέφτονται πριν αντιδράσουν.