Την Τετάρτη 22/05/2024, τα τμήματα της Β’ τάξης συμμετείχαν σε δύο ομάδες των δύο τμημάτων η καθεμία, σε ενημερωτική συνάντηση διάρκειας 1 διδακτικής ώρας για κάθε ομάδα, με εκπροσώπους του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για την εθελοντική αιμοδοσία. Υπεύθυνος δράσης: Χαραλάμπου Παναγιώτης (σχολ. νοσηλευτής)