Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων και την αυλή του σχολείου μας, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική δράση με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών και των τριών τάξεων και των εκπαιδευτικών σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Η παρουσίαση έγινε από στελέχη του Β' Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Μετά από τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που έμαθαν, τα παιδιά έλυσαν τις απορίες τους και συζήτησαν με τους πυροσβέστες, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά επικίνδυνες καταστάσεις και με την εμπειρία τους εξασφαλίζουν την προστασία μας από κάθε είδους κινδύνους!