Κάθε χρόνο, στα τέλη του Σεπτέμβρη, γιορτάζεται η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Υλοποιούνται αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, προκειμένου να αναδειχθεί η θεμελιώδης σημασία της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού για την υγεία και την ευημερία του ατόμου.

Ενδεικτικό υλικό   Ταινίες για τον αθλητισμό