Κατά το σχολικό έτος 2023-24 συμμετείχαμε στη 14η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 2024, στην οποία οι μαθητές/τριες της Ομάδας "Μικροί Γεωμέτρες εν δράσει" (σχολ. έτους 2022-23 και 2023-24) παρουσίασαν έργα τους. Επίσης, παρουσιάσαμε «Το Πείραμα του Ερατοσθένη», εκπαιδευτική δράση την οποία υλοποιήσαμε στο σχολείο μας στις 20 Μαρτίου 2024, συμμετέχοντας στην πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης - 2024» που διοργάνωσε η  Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.  Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Π. Ίγγιλη και Θ. Πιστόλα.