Οι στόχοι του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Κλικ, προστάτευσέ το!" που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, ήταν η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας των μαθητών/τριών, η ευαισθητοποίησή τους στην ανάληψη δράσης για ζητήματα του περιβάλλοντός τους και η συνειδητοποίηση ότι οι καθημερινές μας πράξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκπαιδευτικές επισκέψεις:

  1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Το Μονοπάτι της Ελιάς", στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, στις 14/12/2022
  2. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Σιτάρι, από το χωράφι στο τραπέζι μας", στην ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, στις 14/02/2023
  3. Συμμετοχή στην 3η Μαθητική Συνάντηση του "Κλικ, προστάτευσέ το!", στους Κήπους του Πασά, στις 29/03/2023

Οι δράσεις του "Κλικ" σε ηλεκτρονικό βιβλίο ΕΔΩ

Δείτε στιγμιότυπα από τις δράσεις της ομάδας ΕΔΩ

... και από την επίσκεψη στους Κήπους του Πασά ΕΔΩ