Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-23, στο πλαίσιο του Ομίλου "Μικροί γεωμέτρες εν δράσει", τα παιδιά ανέπτυξαν γνώσεις και δεξιότητες, καλλιέργησαν ενδιαφέροντα και κλίσεις, απασχολήθηκαν δημιουργικά, εκφράστηκαν ελεύθερα αλλά και ψυχαγωγήθηκαν. Δημιούργησαν έργα τέχνης με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων και ψηφιακών εφαρμογών. Εργάστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν γεωμετρικά σχήματα για τη δημιουργία έργων τέχνης και όχι μόνο, συνδυάζοντας τη Γεωμετρία με την Τέχνη. 

Δείτε στιγμιότυπα από τις ποικίλες δράσεις τους ΕΔΩ