Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας

Ημερομηνία διεξαγωγής έρευνας: 20/11/2020 – 23/11/2020

Πλήθος μαθητών/τριών σχολείου: 515

Πλήθος απαντήσεων γονέων: 257

(αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών καθώς ορισμένοι γονείς που έχουν
περισσότερα από ένα παιδιά στο σχολείο, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μία φορά).

Επεξεργασία απαντήσεων: Χρύσα Παπαγεωργίου, διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Πεύκων