Εργαλειοθήκη PDF24

 (χρήσιμο εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας αρχείων PDF)

 Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα από τη διεύθυνση

https://tools.pdf24.org/el/creator

Με το πρόγραμμα PDF24 Toolbox μπορείτε, μεταξύ άλλων, να:

  • ενώσετε εικόνες (φωτογραφίες) σε ένα αρχείο PDF (Εικόνες σε PDF)
  • μειώσετε το μέγεθος ενός αρχείου PDF (π.χ. ένα αρχείο μεγέθους 10 ΜΒ γίνεται περίπου 3 ΜΒ) ώστε να το στείλετε ευκολότερα με email (Συμπίεση PDF)
  • μετατρέψετε ένα αρχείο π.χ. έγγραφο του Word σε PDF (Μετατροπή σε PDF)
  • ενώσετε πολλά αρχεία PDF σε ένα (Συγχώνευση PDF)
  • και πολλά άλλα...