Πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που εξειδικεύει τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις, προσαρμόζοντάς τες στις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας. Επικαιροποιήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητικές κοινότητες, ΔΣ Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων). Μέσω της εμπλοκής και των μαθητών/τριών στη διαμόρφωσή του, καλλιεργείται η συμμετοχική ευθύνη και ενθαρρύνεται η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη και ο δημοκρατικός διάλογος.

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας