Το Σχέδιο Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. από την ομάδα σύνταξης και εγκρίθηκε από τον Σύλλογο διδασκόντων, ώστε να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που θα γίνουν από το σχολείο σε περίπτωση σεισμού καθώς και τους χώρους καταφυγής. Το Σχέδιο Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου επικαιροποιείται κάθε χρόνο, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, ώστε να γνωρίζουν όλοι τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση πιθανού σεισμού. Επίσης, γίνονται κάθε χρόνο ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου.

Σχέδιο Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου

Οδηγίες προς μαθητές/τριες

Σεισμός και προστασία (εικονογραφημένες οδηγίες)

Σεισμός και προστασία (εικονογραφημένες οδηγίες σε περίπτωση πανδημίας)

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι) για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων έκτακτων περιστατικών