Δείτε τα θέματα και τις λύσεις παρελθόντων ετών 

Μαθηματικών Διαγωνισμών Ε.Μ.Ε.  ΕΔΩ

 και

Ψηφιακό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα περιοδικά της ΕME