Σκοπός του ηλεκτρονικού βιβλίου "Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal" είναι να προσφέρει μια συνολική και συνεκτική προσέγγιση της Pascal, για την εκμάθηση βασικών αρχών προγραμματισμού και αλγοριθμικής και την εξοικείωση με τον τρόπο σκέψης και τις δομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη λογισμικού. Από τις βασικές αρχές της γλώσσας μέχρι την ανάπτυξη προηγμένων προγραμμάτων, το βιβλίο καλύπτει σημαντικά θέματα που θα βοηθήσουν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο προγραμματισμός και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα αυτό. Οι ασκήσεις του βιβλίου μπορούν να αποτελέσουν υλικό για την εκμάθηση, εμβάθυνση και ανάπτυξη εφαρμογών σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα.