Η ιστορία των Μαθηματικών

https://www.youtube.com/watch?v=-GcqhCo3HLk&t=815s

Θαλής ο Μιλήσιος

https://www.youtube.com/watch?v=uW9dXkahIw0

Τι είναι Μαθηματικά - Υπερκινητικός Δάσκαλος

https://www.youtube.com/watch?v=85VopKmA_Y8

Το πείραμα του Ερατοσθένη

https://www.youtube.com/watch?v=F34Ft-7VpIM