Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης  ΦΕΚ 2005 τ.Β'/2019

 

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ