Δωρεάν διαδικτυακά ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για άνεργους και εργαζόμενους πολίτες από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με στόχο τη διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αναζήτηση εργασίας. Πατήστε εδώ για αναλυτικότερες πληροφορίες