Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριών υποτροφιών, για μαθητές Γυμνασίου από τα έσοδα κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα  Περισσότερα