Σενάριο Μαθήματος

Ιλιάδα Ραψωδία Ι΄ 225-431

Ιλιάδα Ραψωδία Ζ΄ 369-529 "Ο Έκτορας στην Τροία."

  1. 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΙΧΟΣΚΟΠΙΑΣ